Permacyl (Penethamati hydriodidum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań) | Divasa-Farmavic S.A.

Lek Permacyl – substancja aktywna: Penethamati hydriodidum (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań). Zawiera w składzie: Penethamati hydriodidum. Wyprodukowała go firma: Divasa-Farmavic S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2021-06-30 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Penethamati hydriodidum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 236,3 mg/ml
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Producent: Divasa-Farmavic S.A.
Numer zezwolenia: 2559
Ważność zezwolenia: 2021-06-30
Procedura rejestracji: DCP
ATC: QJ01CE90

Powered by bazalekow.eu