Płyn Ringera z mleczanami Fresenius (Produkt złożony – roztwór do infuzji) | Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Lek o nazwie Płyn Ringera z mleczanami Fresenius (Produkt złożony / roztwór do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Natrii chloridum, Kalii chloridum, Calcii chloridum dihydricum, Natrii lactas. Producentem tego produktu jest Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2019-07-06 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Natrii chloridum, Kalii chloridum, Calcii chloridum dihydricum, Natrii lactas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: -
Forma produktu: roztwór do infuzji

Producent: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 21991
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: B05BB01

Informacje o składnikach leku

natrii chloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

kalii chloridum - Chlorek potasu (łac. Kalii chloridum) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków, sól potasowa kwasu solnego.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu