Porceptal 4 mikrogramy/ml roztwór do wstrzykiwań dla świń (busereliny octan – roztwór do wstrzykiwań) | Intervet International B.V.

Lek Porceptal 4 mikrogramy/ml roztwór do wstrzykiwań dla świń – substancja aktywna: busereliny octan (roztwór do wstrzykiwań). Zawiera w składzie: busereliny octan. Wyprodukowała go firma: Intervet International B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: busereliny octan
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 4,2 mcg/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Intervet International B.V.
Numer zezwolenia: 2385
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: DCP
ATC: QH01CA90

Informacje o składnikach leku

busereliny octan - Goserelina (łac. Goserelinum) – syntetyczny analog gonadoliberyny. Obniża czynność gonad. Działa hamująco na produkcję gonadotropin. W początkowym okresie podawania zwiększa wydzielanie testosteronu w wyniku zwiększenia wydzielania LH i FSH. Po około 7 dniach, w wyniku nadmiernego pobudzenia wydzielania LH i FSH, ustaje wydzielanie tych hormonów i następuje spadek wydzielania testosteronu. Rozwija się kastracja farmakologiczna trwająca przez cały okres stosowania leku. Goserelina podana podskórnie osiąga maksymalne stężenie w osoczu krwi w 12–15 dni po podaniu.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu