Porcilis Ery + Parvo (Szczepionka przeciw różycy i parwowirozie świń, inaktywowana – zawiesina do wstrzykiwań) | Intervet International B.V.

Porcilis Ery + Parvo [Szczepionka przeciw różycy i parwowirozie świń, inaktywowana] (zawiesina do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Inaktywowany parwowirus świń (PPV) szczep 014, inaktywowane antygeny Erysipelothrix rhuisopatriae, serotyp 2, szczep M2. Producentem tego produktu jest Intervet International B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Inaktywowany parwowirus świń (PPV) szczep 014, inaktywowane antygeny Erysipelothrix rhuisopatriae, serotyp 2, szczep M2
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: -
Forma produktu: zawiesina do wstrzykiwań

Producent: Intervet International B.V.
Numer zezwolenia: 0375
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QI09AL01

Informacje o składnikach leku

serotyp 2 - Salmonelloza, salmoneloza (łac. salmonellosis) – jest to grupa chorób zakaźnych spowodowanych przez Gram-ujemne pałeczki Salmonella inne niż serotypy Salmonella typhi i Salmonella paratyphi odpowiedzialne z kolei za dur brzuszny. Salmonellozę wywołują głównie serotypy Salmonella enterica – Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium. Głównym źródłem infekcji jest żywność skażona odchodami zakażonych zwierząt, przede wszystkim są to jaja i mięso drobiowe. Zakażenia mogą przebiegać pod różnymi postaciami klinicznymi o różnym stopniu ciężkości, zwykle mają charakter samoograniczający i najczęściej przebiegają jako nieżyt żołądkowo-jelitowy. Rozpoznanie salmonellozy jest oparte o wyizolowanie bakterii z kału lub innego materiału biologicznego. Posiewy kału, ze względu na okresowość wydalania tych bakterii, muszą być co najmniej trzykrotnie powtórzone. Postać żołądkowo-jelitowa nie wymaga podaży antybiotyków, które sprzyjają występowaniu bezobjawowego nosicielstwa. W postaciach narządowych i uogólnionych stosuje się fluorochinolony lub cefalosporyny III generacji. Czasem konieczne jest postępowanie chirurgiczne. Nazwa pochodzi od nazwiska odkrywcy, amerykańskiego mikrobiologa Daniela Salmona.

szczep m2 - Ospa wietrzna (łac. varicella) – choroba zakaźna wywołana pierwotnym zakażeniem wirusem ospy wietrznej i półpaśca (VZV). Reaktywacja zakażenia wirusem ospy wietrznej i półpaśca jest przyczyną ograniczonego zakażenia pod postacią półpaśca. Choroba najczęściej pojawia się w wieku dziecięcym. Głównym objawem jest występowanie charakterystycznej wysypki pojawiającej się po parodniowym okresie niecharakterystycznych objawów prodromalnych. Wysypka początkowo przybiera formę grudek ulegających przemianie w pęcherzyki, następnie powstają krostki, które po kilku dniach zasychają w strupy. Zmiany występują przede wszystkim w obrębie twarzy i tułowia. Charakterystyczny jest wielopostaciowy charakter zmian związany z występowaniem zmian w różnych etapach ich ewolucji. Przebieg choroby na ogół jest łagodny, ale mogą występować potencjalnie groźne powikłania infekcyjne wykwitów skórnych, ospowe zapalenie płuc i powikłania neurologiczne. Pierwotne zakażenie wirusem VZV w I trymestrze ciąży wiąże się z ryzykiem obumarcia płodu lub jego uszkodzenia pod postacią zespołu ospy wrodzonej. Rozpoznanie choroby jest stawiane na podstawie obrazu klinicznego. U większości chorych wystarczającym leczeniem jest leczenie objawowe. Acyklowir znajduje zastosowanie w ciężkim przebiegu choroby lub w sytuacjach zwiększonego ryzyka powikłań.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu