Probencil (Benzylpenicillinum procainum – zawiesina do wstrzykiwań) | Mevet S.A.U.

Probencil [Benzylpenicillinum procainum] (zawiesina do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Benzylpenicillinum procainum. Producentem tego produktu jest Mevet S.A.U., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2024-05-16 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Benzylpenicillinum procainum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 300 mg/ml
Forma produktu: zawiesina do wstrzykiwań

Producent: Mevet S.A.U.
Numer zezwolenia: 2873
Ważność zezwolenia: 2024-05-16
Procedura rejestracji: DCP
ATC: QJ01CE09

Powered by bazalekow.eu