Procto-Glyvenol (Tribenosidum + Lidocaini hydrochloridum – krem doodbytniczy) | Delfarma Sp. z o.o.

Procto-Glyvenol [Tribenosidum + Lidocaini hydrochloridum] (krem doodbytniczy). W skład tego produktu wchodzą: Tribenosidum, Lidocaini hydrochloridum. Producentem tego produktu jest Delfarma Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2020-04-16 (procedura rejestracji: IR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Tribenosidum, Lidocaini hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: (50 mg + 20 mg)/g
Forma produktu: krem doodbytniczy

Producent: Delfarma Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 190/15
Ważność zezwolenia: 2025-04-17
Procedura rejestracji: IR
ATC: C05AD01

Informacje o składnikach leku

lidocaini hydrochloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu