Procto-Glyvenol (Tribenosidum + Lidocaini hydrochloridum – krem doodbytniczy) | Recordati Ireland Limited

Lek Procto-Glyvenol – substancja aktywna: Tribenosidum + Lidocaini hydrochloridum (krem doodbytniczy). Zawiera w składzie: Tribenosidum, Lidocaini hydrochloridum. Wyprodukowała go firma: Recordati Ireland Limited, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Tribenosidum, Lidocaini hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: (50 mg + 20 mg)/g
Forma produktu: krem doodbytniczy

Producent: Recordati Ireland Limited
Numer zezwolenia: 02084
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: C05AD01

Informacje o składnikach leku

lidocaini hydrochloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu