Pulmodox Premiks (Doxycyclinum – premiks do sporządzania paszy leczniczej) | Virbac S.A.

Pulmodox Premiks [Doxycyclinum] (premiks do sporządzania paszy leczniczej). W skład tego produktu wchodzą: Doxycyclinum monohydricum. Producentem tego produktu jest Virbac S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2018-10-19 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Doksycyklina (w postaci hyklanu)
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 5 g/100 g
Forma produktu: premiks do sporządzania paszy leczniczej

Producent: Virbac S.A.
Numer zezwolenia: 1193
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QJ01AA02

Informacje o składnikach leku

doxycyclinum monohydricum - Doksycyklina – organiczny związek chemiczny, półsyntetyczny antybiotyk z grupy tetracyklin. W porównaniu do innych tetracyklin znacznie lepiej się wchłania z przewodu pokarmowego (w 90-95%), jest również mniej nefrotoksyczna. Oporność krzyżowa obserwowana wśród bakterii na tetracykliny naturalne często nie dotyczy doksycykliny, która okazuje się skuteczna.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu