Pyrantel Vetos-Farma, pasta doustna dla koni (pyranteli embonas – pasta doustna) | Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy „Vetos-Farma” Sp. z o.o.

Pyrantel Vetos-Farma, pasta doustna dla koni [pyranteli embonas] (pasta doustna). W skład tego produktu wchodzą: pyrantelu embonian. Producentem tego produktu jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy „Vetos-Farma” Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: pyrantelu embonian
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 35 g/100 g
Forma produktu: pasta doustna

Producent: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 1342
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QP52AF02

Informacje o składnikach leku

pyrantelu embonian - Kwas embonowy – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów dikarboksylowych zawierający dwa układu naftalenowe. Otrzymywany jest z kwasu 2-hydroksy-3-naftoesowego i formaldehydu. Rozkłada się powyżej 280 °C. Praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie, etanolu, eterze dietylowym, benzenie i kwasie octowym, natomiast rozpuszcza się w nitrobenzenie i pirydynie oraz nieco słabiej w chloroformie. Tworzy sole zwane embonianami (pamonianami), w postaci których stosowane są niektóre leki (np. embonian pyrantelu, pamonian hydroksyzyny) i według amerykańskiej Agencji Żywności i Leków stanowią nieaktywny składnik tych środków. Wykazano jednak, że mają działanie agonistyczne w stosunku do sierocego receptora GPR35 aktywując kinazę ERK oraz β-arestynę 2 i wywołując działanie nocyceptywne (przeciwbólowe).

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu