Pyrazinamid Farmapol (Pyrazinamidum – tabletki) | Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „Farmapol” Sp. z o.o.

Lek (ludzki) o nazwie Pyrazinamid Farmapol – substancja aktywna: Pyrazinamidum (tabletki). W skład tego produktu wchodzą: Pyrazinamidum. Producentem tego produktu jest Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „Farmapol” Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Pyrazinamidum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 500 mg
Forma produktu: tabletki

Producent: Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny "Farmapol" Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 02635
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: J04AK01

Informacje o składnikach leku

pyrazinamidum - Pirazynamid (łac. pyrazinamidum) – organiczny związek chemiczny, pochodna nikotynamidu o działaniu przeciwgruźliczym. Jeden z pięciu podstawowych leków w leczeniu gruźlicy, stosowany w pierwszej, najintensywniejszej fazie leczenia. W wątrobie jest przekształcany do czynnego metabolitu – kwasu pirazynowego – który działa wyłącznie na prątki znajdujące się w makrofagach. Mechanizm tego działania jest jednak złożony i nie do końca poznany. Podejrzewa się, że pirazynamid po wniknięciu do komórki bakterii powoduje: obniżenie pH cytoplazmy, zaburzenia metabolizmu NAD oraz zaburzenia funkcji błony komórkowej. Pirazynamid jest stosowany wyłącznie w politerapii, razem z innymi lekami przeciwgruźliczymi. Najpoważniejszym objawem ubocznym jest uszkodzenie wątroby.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu