Recombinate 250 IU/10 ml (Octocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Shire Polska Sp. z o.o.

Recombinate 250 IU/10 ml [Octocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany] (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Octocog alfa (czynnik krzepnięcia VIII ludzki rDNA). Producentem tego produktu jest Shire Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Octocog alfa (czynnik krzepnięcia VIII ludzki rDNA)
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 250 j.m./10 ml
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Shire Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 14216
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: B02BD02

Powered by bazalekow.eu