ReFacto AF (Moroctocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Pfizer Europe MA EEIG

ReFacto AF [Moroctocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany] (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Moroctocogum alfa. Producentem tego produktu jest Pfizer Europe MA EEIG, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Moroctocogum alfa
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 500 j.m. (125 j.m./ml)
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Pfizer Europe MA EEIG
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: B02BD02

Powered by bazalekow.eu