Remicade (Infliximabum – proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji) | Janssen Biologics B.V.

Lek (ludzki) o nazwie Remicade – substancja aktywna: Infliximabum (proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Infliximabum. Producentem tego produktu jest Janssen Biologics B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Infliximabum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 100 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Producent: Janssen Biologics B.V.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L04AB02

Informacje o składnikach leku

infliximabum - Infliksymab, infliksimab (łac. Infliximabum) – chimeryczne ludzko-mysie przeciwciało monoklonalne klasy IgG1, wiążące się z dużym powinowactwem zarówno z rozpuszczalną, jak i transbłonową formą ludzkiego czynnika martwicy nowotworów TNF-alfa (tumour necrosis factor). Infliksymab tworzy in vivo stabilne kompleksy z ludzkim TNF-alfa, co jest równoznaczne z utratą aktywności biologicznej przez tę cytokinę. Wraz z adalimumabem stanowi parę leków biologicznych podlegających refundacji w Polsce w ramach programu terapeutycznego NFZ w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu