Ringer (Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum – roztwór do infuzji dożylnych) | Baxter Polska Sp. z o.o.

Ringer [Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum] (roztwór do infuzji dożylnych). W skład tego produktu wchodzą: Kalii chloridum, Natrii chloridum, Calcii chloridum dihydricum. Producentem tego produktu jest Baxter Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Kalii chloridum, Natrii chloridum, Calcii chloridum dihydricum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml
Forma produktu: roztwór do infuzji dożylnych

Producent: Baxter Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 12112
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: B05BB01

Informacje o składnikach leku

kalii chloridum - Chlorek potasu (łac. Kalii chloridum) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków, sól potasowa kwasu solnego.

natrii chloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu