RoActemra (Tocilizumabum – roztwór do wstrzykiwań) | Roche Registration GmbH

Lek o nazwie RoActemra (Tocilizumabum / roztwór do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Tocilizumabum. Producentem tego produktu jest Roche Registration GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Tocilizumabum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 162 mg
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Roche Registration GmbH
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L04AC07

Powered by bazalekow.eu