Sativex (Delta-9-tetrahydrocannabinolum + Cannabidiolum – aerozol do stosowania w jamie ustnej) | GW Pharma Ltd

Lek (ludzki) o nazwie Sativex – substancja aktywna: Delta-9-tetrahydrocannabinolum + Cannabidiolum (aerozol do stosowania w jamie ustnej). W skład tego produktu wchodzą: Delta-9-tetrahydrocannabinolum, Cannabidiolum. Producentem tego produktu jest GW Pharma Ltd, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Delta-9-tetrahydrocannabinolum, Cannabidiolum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: (27 mg + 25 mg)/ml
Forma produktu: aerozol do stosowania w jamie ustnej

Producent: GW Pharma Ltd
Numer zezwolenia: 20802
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: N02BG10

Informacje o składnikach leku

delta-9-tetrahydrocannabinolum - Konopie siewne (Cannabis sativa L.) – gatunek rośliny z rodziny konopiowatych (Cannabaceae Endl.). W zależności od ujęcia systematycznego jedyny przedstawiciel monotypowego rodzaju konopie (Cannabis Linnaeus, Sp. Pl. 1027. 1 Mai 1753) lub jeden z kilku wyodrębnianych gatunków. Występuje w górach Ałtaj, Tienszan oraz na Zakaukaziu i w Afganistanie. Jako roślina uprawna rozpowszechniona w różnych częściach świata. W Polsce może dziczeć i występować jako efemerofit (konopie siewne) lub kenofit (konopie dzikie) zajmujący siedliska ruderalne.

cannabidiolum - Konopie siewne (Cannabis sativa L.) – gatunek rośliny z rodziny konopiowatych (Cannabaceae Endl.). W zależności od ujęcia systematycznego jedyny przedstawiciel monotypowego rodzaju konopie (Cannabis Linnaeus, Sp. Pl. 1027. 1 Mai 1753) lub jeden z kilku wyodrębnianych gatunków. Występuje w górach Ałtaj, Tienszan oraz na Zakaukaziu i w Afganistanie. Jako roślina uprawna rozpowszechniona w różnych częściach świata. W Polsce może dziczeć i występować jako efemerofit (konopie siewne) lub kenofit (konopie dzikie) zajmujący siedliska ruderalne.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu