Solifenacin PMCS (Solifenacini succinas – tabletki powlekane) | PRO.MED.CS. Praha a.s.

Lek (ludzki) o nazwie Solifenacin PMCS – substancja aktywna: Solifenacini succinas (tabletki powlekane). W skład tego produktu wchodzą: Solifenacini succinas. Producentem tego produktu jest PRO.MED.CS. Praha a.s., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Solifenacini succinas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 10 mg
Forma produktu: tabletki powlekane

Producent: PRO.MED.CS. Praha a.s.
Numer zezwolenia: 21756
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: G04BD08

Powered by bazalekow.eu