Solutio Ringeri Lactate Fresenius (Produkt złożony – roztwór do infuzji) | Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Solutio Ringeri Lactate Fresenius to lek ludzki – a jego forma to roztwór do infuzji. Jego skład to: Calcii chloridum, Kalii chloridum, Natrii chloridum, Natrii lactas. Producent to Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: 2018-01-31.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Calcii chloridum, Kalii chloridum, Natrii chloridum, Natrii lactas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: -
Forma produktu: roztwór do infuzji

Producent: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 07023
Ważność zezwolenia: 2018-01-31
Procedura rejestracji: NAR
ATC: B05BB01

Informacje o składnikach leku

calcii chloridum - Chlorek wapnia (łac. calcii chloridum), CaCl2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków, sól kwasu solnego i wapnia. Jest substancją silnie higroskopijną. Jego roztwory są umiarkowanie kwasowe, pH roztworu 1 M wynosi 4–6. Znany jest w formie bezwodnej (CaCl2), jako monohydrat (CaCl2·H2O), dihydrat (CaCl2·2H2O), tetrahydrat (CaCl2·4H2O) i heksahydrat (CaCl2·6H2O)Chlorek wapnia otrzymuje się jako produkt uboczny przy produkcji węglanu sodu metodą Solvaya.

kalii chloridum - Chlorek potasu (łac. Kalii chloridum) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków, sól potasowa kwasu solnego.

natrii chloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu