Somatropin Biopartners (Somatropinum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu) | BioPartners GmbH

Lek Somatropin Biopartners – substancja aktywna: Somatropinum (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu). Zawiera w składzie: Somatropinum. Wyprodukowała go firma: BioPartners GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2017-11-09 (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Somatropinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 20 mg
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu

Producent: BioPartners GmbH
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia: 2017-11-09
Procedura rejestracji: CEN
ATC: H01AC01

Powered by bazalekow.eu