Somatuline PR (Lanreotidum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu) | Ipsen Pharma

Somatuline PR [Lanreotidum] (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu). W skład tego produktu wchodzą: Lanreotidi acetas. Producentem tego produktu jest Ipsen Pharma, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Lanreotidi acetas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 30 mg
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu

Producent: Ipsen Pharma
Numer zezwolenia: 04207
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: H01CB03

Powered by bazalekow.eu