Symbicort (Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus – aerozol inhalacyjny, zawiesina) | AstraZeneca AB

Lek (ludzki) o nazwie Symbicort – substancja aktywna: Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus (aerozol inhalacyjny, zawiesina). W skład tego produktu wchodzą: Budesonidum, Formoteroli fumaras dihydricus. Producentem tego produktu jest AstraZeneca AB, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2021-06-09 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Budesonidum, Formoteroli fumaras dihydricus
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.
Forma produktu: aerozol inhalacyjny, zawiesina

Producent: AstraZeneca AB
Numer zezwolenia: 23260
Ważność zezwolenia: 2021-06-09
Procedura rejestracji: DCP
ATC: R03AK07

Informacje o składnikach leku

budesonidum - Budezonid (łac. Budesonidum) – syntetyczny kortykosteryd o bardzo silnym miejscowym działaniu przeciwalergicznym i przeciwzapalnym. Jest mieszaniną dwóch diastereoizomerów: 22R i 22S. Budezonid 22R charakteryzuje się większą lipofilnością, ma 2-krotnie większą objętość dystrybucji i 2-krotnie większy klirens osoczowy. Wykazuje silniejsze działanie przeciwzapalne. Budezonid jest metabolizowany w wątrobie do metabolitów o małej aktywności z udziałem izoenzymu CYP3A4 cytochromu P450.

formoteroli fumaras dihydricus - Formoterol (łac. Formoterolum) – organiczny związek chemiczny, lek rozszerzający oskrzela będący długodziałającym (>12 h) β2-mimetykiem. Podawany drogą wziewną zapobiega skurczowi oskrzeli. Stosowany w terapii astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc dwa razy na dobę. W Polsce występuje pod nazwami handlowymi: Atimos, Diffumax Easyhaler, Foradil, Forastmin, Oxis Turbuhaler, Oxodil, Zafiron jako preparat prosty oraz jako preparat złożony – Symbicort Turbuhaler z budezonidem, oraz Fostex z beklometazonem.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu