Tachyben (Urapidilum – roztwór do wstrzykiwań) |

Lek o nazwie Tachyben (Urapidilum / roztwór do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Urapidilum. Producentem tego produktu jest , oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2019-07-28 (procedura rejestracji: IR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Urapidilum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 25 mg
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent:
Numer zezwolenia: 249/14
Ważność zezwolenia: 2019-07-28
Procedura rejestracji: IR
ATC: C02CA06

Informacje o składnikach leku

urapidilum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Kompetencje i uprawnienia ratownika medycznego są znacznie wyższe niż uprawnienia pielęgniarek - które działają tylko i wyłącznie na zlecenie lekarza. Ratownik medyczny może samodzielnie podejmować działania i czynności medyczne zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz podawać silnie działające leki samodzielnie bez zlecenia lekarza, również we wszystkich oddziałach szpitalch.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Tagi: , , ,

Powered by bazalekow.eu