Targin (Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum – tabletki o przedłużonym uwalnianiu) | Mundipharma A/S

Targin [Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum] (tabletki o przedłużonym uwalnianiu). W skład tego produktu wchodzą: Oxycodoni hydrochloridum, Naloxoni hydrochloridum. Producentem tego produktu jest Mundipharma A/S, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2019-03-13 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Oxycodoni hydrochloridum, Naloxoni hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 80 mg + 40 mg
Forma produktu: tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Producent: Mundipharma A/S
Numer zezwolenia: 24056
Ważność zezwolenia: 2019-03-13
Procedura rejestracji: DCP
ATC: N02AA55

Informacje o składnikach leku

naloxoni hydrochloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu