Thiogamma (Acidum thiocticum – tabletki powlekane) | Delfarma Sp. z o.o.

Lek o nazwie Thiogamma (Acidum thiocticum / tabletki powlekane). W skład tego produktu wchodzą: Acidum thiocticum. Producentem tego produktu jest Delfarma Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2022-03-09 (procedura rejestracji: IR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Acidum thiocticum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 600 mg
Forma produktu: tabletki powlekane

Producent: Delfarma Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 83/17
Ważność zezwolenia: 2022-03-09
Procedura rejestracji: IR
ATC: A16AX01

Informacje o składnikach leku

acidum thiocticum - Kwas liponowy – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów karboksylowych. Jest to ośmiowęglowy, nasycony kwas tłuszczowy, w którym atomy węgla 6, 7 i 8 wraz z dwoma atomami siarki tworzą pierścień ditiolowy. Po redukcji pierścienia powstaje kwas dihydroliponowy. Utleniona forma amidu kwasu liponowego (lipoamid), jako kofaktor (koenzym), bierze udział w reakcji dekarboksylacji oksydacyjnej α-ketokwasów. Uczestniczy w przemianie kwasu pirogronowego do octanu i dwutlenku węgla oraz w rozszczepianiu glicyny. Zarówno kwas liponowy jak i kwas dihydroliponowy mogą pełnić rolę w unieszkodliwianiu rodników („zmiatacze” wolnych rodników). Poza tym wykazują rolę w regeneracji zredukowanych postaci innych przeciwutleniaczy, takich jak witamina C i witamina E. Kwas liponowy ma zdolność chelatowania jonów metali. Początkowo sądzono, że kwas liponowy jest witaminą i musi być dostarczany z pożywieniem. Jednak później okazało się, że może być syntetyzowany zarówno przez rośliny jak i zwierzęta, także u człowieka. Kwas liponowy występuje w wielu produktach żywnościowych (najwięcej w brokułach, szpinaku i podrobach). Nie są znane przypadki niedoboru. Zastosowanie kwasu liponowego: neuropatia cukrzycowa zatrucia grzybami i metalami ciężkimi hepatopatie (schorzenia wątroby)Postuluje się wykorzystanie antyoksydacyjnych właściwości w nadciśnieniu tętniczym i chorobach autoimmunologicznych.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu