Vendal retard (Morphini hydrochloridum – tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu) | G.L. Pharma GmbH

Lek o nazwie Vendal retard (Morphini hydrochloridum / tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu). W skład tego produktu wchodzą: Morphini hydrochloridum. Producentem tego produktu jest G.L. Pharma GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Morphini hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 60 mg
Forma produktu: tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu

Producent: G.L. Pharma GmbH
Numer zezwolenia: 07440
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: N02AA01

Informacje o składnikach leku

morphini hydrochloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu