Venomenhal (Jady owadów błonkoskrzydłych (osy lub pszczoły) do testów skórnych i immunoterapii swoistej – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu) | Hal Allergy B.V.

Venomenhal [Jady owadów błonkoskrzydłych (osy lub pszczoły) do testów skórnych i immunoterapii swoistej] (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu). W skład tego produktu wchodzą: Standaryzowany jad owada. Producentem tego produktu jest Hal Allergy B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Standaryzowany jad owada
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: -
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu

Producent: Hal Allergy B.V.
Numer zezwolenia: 09702
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: V01AA

Informacje o składnikach leku

standaryzowany jad owada - Testy skórne – podstawowy rodzaj badania stosowany w diagnostyce alergii. Testy skórne są badaniami in vivo czyli na osobie badanej w kierunku alergii, w odróżnieniu od innych badań przeprowadzonych w laboratorium (in vitro) na materiale pobranym od osoby badanej. Testy skórne należą do podstawowych metod diagnostycznych alergii. Pozwalają na potwierdzenie wystąpienia IgE-zależnej reakcji alergicznej w obrębie skóry. Podany alergen wiąże się ze swoistą immunoglobuliną E (w skrócie: IgE) na powierzchni mastocytów, co doprowadza do uwolnienia z nich histaminy, która powoduje w tym obrębie skóry powstanie zjawiska, polegającego na powstaniu bąbla i otaczającego go rumienia (zaczerwienienia skóry). Do wykonania testów skórnych powinny być stosowane standaryzowane alergeny, a sam test powinien być wykonywany przez odpowiednio przeszkolony personel medyczny. Skóra w miejscach wykonywanych testów nie powinna być w jakikolwiek sposób zmieniona chorobowo. Preferowane lokalizacje wybierane do wykonywania testów to: dłoniowa (wewnętrzna) strona przedramion, lub alternatywnie górna powierzchnia pleców. Testy skórne dzielimy na: testy punktowe (PTS) i testy śródskórne (TŚ lub IDT) w alergii IgE-zależnej oraz naskórkowe testy płatkowe (NTP) w alergii kontaktowej.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu