Vfend (Voriconazolum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji) | Pfizer Europe MA EEIG

Vfend [Voriconazolum] (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Voriconazolum. Producentem tego produktu jest Pfizer Europe MA EEIG, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Voriconazolum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 200 mg
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Pfizer Europe MA EEIG
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: J02AC03

Powered by bazalekow.eu