Vinblastin-Richter (Vinblastini sulfas – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Gedeon Richter Plc.

Vinblastin-Richter to lek ludzki – a jego forma to proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Jego skład to: Vinblastini sulfas. Producent to Gedeon Richter Plc.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: 2019-05-30.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Vinblastini sulfas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 5 mg
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Gedeon Richter Plc.
Numer zezwolenia: 01173
Ważność zezwolenia: 2019-05-30
Procedura rejestracji: NAR
ATC: L01CA01

Powered by bazalekow.eu