Voriconazole Fresenius Kabi (Voriconazolum – proszek do sporządzania roztworu do infuzji) | Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Lek Voriconazole Fresenius Kabi – substancja aktywna: Voriconazolum (proszek do sporządzania roztworu do infuzji). Zawiera w składzie: Voriconazolum. Wyprodukowała go firma: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2021-03-14 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Voriconazolum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 200 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 23055
Ważność zezwolenia: 2021-03-14
Procedura rejestracji: DCP
ATC: J02AC03

Powered by bazalekow.eu