Voriconazole Zentiva (Voriconazolum – proszek do sporządzania roztworu do infuzji) | Zentiva, k.s.

Lek o nazwie Voriconazole Zentiva (Voriconazolum / proszek do sporządzania roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Voriconazolum. Producentem tego produktu jest Zentiva, k.s., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2021-07-28 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Voriconazolum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 200 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Zentiva, k.s.
Numer zezwolenia: 23373
Ważność zezwolenia: 2019-07-22
Procedura rejestracji: DCP
ATC: J02AC03

Powered by bazalekow.eu