Vyxeos liposomowy (Daunorubicini hydrochloridum + Cytarabinum – proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji) | Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd

Lek o nazwie Vyxeos liposomowy (Daunorubicini hydrochloridum + Cytarabinum / proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Daunorubicini hydrochloridum, Cytarabinum. Producentem tego produktu jest Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Daunorubicini hydrochloridum, Cytarabinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 44 mg + 100 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Producent: Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L01XY01

Informacje o składnikach leku

daunorubicini hydrochloridum - Daunorubicyna (łac. Daunorubicinum) – antybiotyk z grupy antracyklin, otrzymywanych z gatunku Streptomyces peucetius vel cesius. Posiada działanie cytostatyczne. Jest związkiem macierzystym dla innych antybiotyków antracyklinowych. Powoduje śmierć komórki poprzez utworzenie trwałego, niemożliwego do rozplecenia kompleksu z helisą DNA.

cytarabinum - Arabinozyd cytozyny (cytarabina, ARA-C) – organiczny związek chemiczny, modyfikowany nukleozyd, antymetabolit cytozyny, w którym ryboza została zastąpiona arabinozą. Inhibitor replikacji DNA łączący się z matrycą DNA u eukariota, uniemożliwiając jej rozkręcenie i rozplecenie. Wykorzystywany w hematologii jako lek przeciwnowotworowy w leczeniu białaczek, ziarnicy złośliwej i chłoniaków nieziarniczych. Jest zaliczona do cytostatyków o dużym ryzyku wywołania wymiotów.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu