Xolair (Omalizumabum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Novartis Europharm Limited

Lek (ludzki) o nazwie Xolair – substancja aktywna: Omalizumabum (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Omalizumabum. Producentem tego produktu jest Novartis Europharm Limited, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Omalizumabum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 150 mg
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Novartis Europharm Limited
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: R03DX05

Informacje o składnikach leku

omalizumabum - Omalizumab (łac. omalizumabum) – humanizowane, przeciwciało monoklonalne klasy IgG1/к, wytwarzane metodą inżynierii genetycznej w komórkach jajnika chomika chińskiego, stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej oraz przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu