Xylometazolin 123ratio (Xylometazolini hydrochloridum – aerozol do nosa, roztwór) | 123ratio Sp. z o.o.

Lek o nazwie Xylometazolin 123ratio (Xylometazolini hydrochloridum / aerozol do nosa, roztwór). W skład tego produktu wchodzą: Xylometazolini hydrochloridum. Producentem tego produktu jest 123ratio Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2019-12-03 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Xylometazolini hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 0,5 mg/ml
Forma produktu: aerozol do nosa, roztwór

Producent: 123ratio Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 20567
Ważność zezwolenia: 2019-12-03
Procedura rejestracji: DCP
ATC: R01AA07

Informacje o składnikach leku

xylometazolini hydrochloridum - Ksylometazolina – organiczny związek chemiczny, pochodna imidazoliny zawierająca podstawioną grupę benzylową. Stosowana (podobnie jak jej hydroksylowa pochodna, oksymetazolina) jako lek o działaniu sympatykomimetycznym, głównie bezpośrednio na receptory α-adrenergiczne.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu