Zetamax (Azithromycinum – granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej) | Pfizer Europe MA EEIG

Lek Zetamax – substancja aktywna: Azithromycinum (granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej). Zawiera w składzie: Azithromycinum. Wyprodukowała go firma: Pfizer Europe MA EEIG, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Azithromycinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 2 g
Forma produktu: granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej

Producent: Pfizer Europe MA EEIG
Numer zezwolenia: 15609
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: J01FA10

Powered by bazalekow.eu