Zylexis (Immunomodulator – liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań) | Zoetis Polska Sp. z o.o.

Zylexis [Immunomodulator] (liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: szczep D1701 Parapoxvirus ovis. Producentem tego produktu jest Zoetis Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: szczep D1701 Parapoxvirus ovis
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: > 230 IFN/ml
Forma produktu: liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Producent: Zoetis Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 1329
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QL03AX

Powered by bazalekow.eu