Activyl 100 mg roztwór do nakrapiania dla bardzo małych psów (Indoxacarbum – roztwór do nakrapiania) | Intervet International B.V.

Activyl 100 mg roztwór do nakrapiania dla bardzo małych psów [Indoxacarbum] (roztwór do nakrapiania). W skład tego produktu wchodzą: Indoxacarbum. Producentem tego produktu jest Intervet International B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Indoxacarbum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 195 mg/ml
Forma produktu: roztwór do nakrapiania

Producent: Intervet International B.V.
Numer zezwolenia: EU/2/10/118
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: CEN
ATC: QP53AX27

Powered by bazalekow.eu