Pharmavac PHA (Szczepionka przeciw paramyksowirusowi i herpeswirusowi gołębi i adenowirusowi ptaków, inaktywowana – emulsja do wstrzykiwań) | PHARMAGAL BIO spol. S.r.o

Pharmavac PHA [Szczepionka przeciw paramyksowirusowi i herpeswirusowi gołębi i adenowirusowi ptaków, inaktywowana] (emulsja do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Szczepionka przeciw paramyksowirusowi i herpeswirusowi gołębi i adenowirusowi ptaków, inaktywowana. Producentem tego produktu jest PHARMAGAL BIO spol. S.r.o, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2024-02-08 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Szczepionka przeciw paramyksowirusowi i herpeswirusowi gołębi i adenowirusowi ptaków, inaktywowana
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: -
Forma produktu: emulsja do wstrzykiwań

Producent: PHARMAGAL BIO spol. S.r.o
Numer zezwolenia: 2838
Ważność zezwolenia: 2024-02-08
Procedura rejestracji: DCP
ATC: QI01EA

Informacje o składnikach leku

inaktywowana - Wirus zapalenia wątroby typu A, HAV (z ang. Hepatitis A Virus, oficjalna nazwa Hepatowirus A) – ssRNA wirus z rodziny Picornaviridae. HAV jest wirusem o średnicy 27 nm i symetrii ikosaedralnej. Znany jest jeden serotyp tego wirusa. HAV jest przyczyną wirusowego zapalenia wątroby typu A, tzw. żółtaczki pokarmowej.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu