Adriblastina PFS (Doxorubicini hydrochloridum – roztwór do wstrzykiwań) | Pfizer Europe MA EEIG

Lek Adriblastina PFS – substancja aktywna: Doxorubicini hydrochloridum (roztwór do wstrzykiwań). Zawiera w składzie: Doxorubicini hydrochloridum. Wyprodukowała go firma: Pfizer Europe MA EEIG, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Doxorubicini hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 2 mg/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Pfizer Europe MA EEIG
Numer zezwolenia: 04710
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: L01DB01

Informacje o składnikach leku

doxorubicini hydrochloridum - Doksorubicyna (łac. Doxorubicinum) – organiczny związek chemiczny; antybiotyk z rzędu antracyklin o działaniu cytostatycznym. Zakres jej działania i skuteczność należą do wysokich. Jej działanie polega na wejściu z helisą DNA w trwały kompleks, co uniemożliwia dalszy podział i doprowadza do śmierci komórki. Jest szeroko stosowanym cytostatykiem.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu