Adriblastina R.D. (Doxorubicini hydrochloridum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Pfizer Europe MA EEIG

Adriblastina R.D. to lek ludzki – a jego forma to proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Jego skład to: Doxorubicini hydrochloridum. Producent to Pfizer Europe MA EEIG. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: 2017-01-13.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Doxorubicini hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 10 mg
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Pfizer Europe MA EEIG
Numer zezwolenia: 02356
Ważność zezwolenia: 2017-01-13
Procedura rejestracji: NAR
ATC: L01DB01

Informacje o składnikach leku

doxorubicini hydrochloridum - Doksorubicyna (łac. Doxorubicinum) – organiczny związek chemiczny; antybiotyk z rzędu antracyklin o działaniu cytostatycznym. Zakres jej działania i skuteczność należą do wysokich. Jej działanie polega na wejściu z helisą DNA w trwały kompleks, co uniemożliwia dalszy podział i doprowadza do śmierci komórki. Jest szeroko stosowanym cytostatykiem.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu