Aknemycin (Erythromycinum – maść) | IVA PHARM Sp. z o.o.

Lek (ludzki) o nazwie Aknemycin – substancja aktywna: Erythromycinum (maść). W skład tego produktu wchodzą: Erythromycinum. Producentem tego produktu jest IVA PHARM Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2023-05-28 (procedura rejestracji: IR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Erythromycinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 20 mg/g
Forma produktu: maść

Producent: IVA PHARM Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 146/18
Ważność zezwolenia: 2023-05-28
Procedura rejestracji: IR
ATC: D10AF02

Informacje o składnikach leku

erythromycinum - Erytromycyna (łac. Erythromycinum) – mieszanina organicznych związków chemicznych, antybiotyków z grupy makrolidów właściwych, wytwarzanych przez promieniowce Saccharopolyspora erythraea, której głównym składnikiem jest erytromycyna A, oraz erytromycyny B i C (nie więcej niż 5% każdej). Hamują syntezę białka poprzez wiązanie z podjednostką 50S rybosomu. Stosowana jest także w postaci cyklicznego węglanu; w takiej formie ma silniejsze działanie przeciwbakteryjne i dłuższy okres półtrwania. Erytromycyna jest metabolizowana w wątrobie przez demetylację do formy nieczynnej.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu