Albiomin 20% (Albumini humani solutio – roztwór do infuzji) | Biotest Pharma GmbH

Lek o nazwie Albiomin 20% (Albumini humani solutio / roztwór do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Białko całkowite. Producentem tego produktu jest Biotest Pharma GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Białko całkowite
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 200 g/l
Forma produktu: roztwór do infuzji

Producent: Biotest Pharma GmbH
Numer zezwolenia: 15638
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: B05AA01

Informacje o składnikach leku

białko całkowite - Białko C – jedno z białek, występujących we krwi, których zadaniem jest przeciwdziałanie procesowi krzepnięcia krwi. Należy do białek zależnych od witaminy K. Kodowane jest przez gen PROC zlokalizowany na chromosomie 2 (2q13-q14). Pod względem biochemicznym jest proteazą serynową, która w formie aktywnej degraduje aktywny czynnik V (przy współudziale heparyny) i aktywny czynnik VIII (przy współudziale białka S). Mutacja Leiden genu czynnika V prowadzi do powstania białka odpornego na działanie białka C co zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych. W osoczu białko C występuje głównie w formie nieaktywnej. Aktywacja białka C następuje na powierzchni komórek śródbłonka naczyń przy udziale: śródbłonkowego receptora białka C, trombiny i trombomoduliny.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu