Amgevita (Adalimumabum – roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce) | Amgen Europe B.V.

Lek (ludzki) o nazwie Amgevita – substancja aktywna: Adalimumabum (roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce). W skład tego produktu wchodzą: Adalimumabum. Producentem tego produktu jest Amgen Europe B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Adalimumabum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 40 mg
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Producent: Amgen Europe B.V.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L04AB04

Powered by bazalekow.eu