Aminomel 10 E (Produkt złożony – roztwór do infuzji) | Baxter Polska Sp. z o.o.

Lek o nazwie Aminomel 10 E (Produkt złożony / roztwór do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Aminokwasy i elektrolity. Producentem tego produktu jest Baxter Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Aminokwasy i elektrolity
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie:
Forma produktu: roztwór do infuzji

Producent: Baxter Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 02618
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: B05BA10

Informacje o składnikach leku

aminokwasy i elektrolity - Aminokwasy, kwasy aminowe (skrót aa lub AA, od ang. amino acids) – grupa organicznych związków chemicznych zawierających zasadową grupę aminową oraz kwasową grupę karboksylową −COOH lub, w ogólniejszym ujęciu, dowolną grupę kwasową. Przykładem aminokwasu z grupą sulfonową –SO3H jest tauryna (kwas 2-aminoetanosulfonowy), a zawierającego grupę fosfonową −C−PO3H2 jest ciliatyna (kwas 2-aminoetanofosfonowy). Grupa aminowa może być pierwszorzędowa (–NH2), drugorzędowa (–NHR), trzeciorzędowa (–NR2) lub czwartorzędowa amoniowa (–NH3+). Aminokwasy z czwartorzędową grupą amoniową to związki z grupy betain, a ich przedstawicielem jest N,N,N-trimetyloglicyna (betaina), (CH3)3N+CH2COO−. Ponieważ aminokwasy zawierają zarówno grupę kwasową, jak i zasadową, zachodzi w nich wewnątrzcząsteczkowa reakcja kwas–zasada i związki te istnieją głównie w formie jonów obojnaczych. Jony obojnacze aminokwasów są rodzajem soli wewnętrznych (amfolitami), dlatego mają wiele właściwości typowych dla soli: są substancjami krystalicznymi o wysokich temperaturach topnienia, wykazują duże momenty dipolowe, są rozpuszczalne w wodzie, ale nierozpuszczalne w węglowodorach.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu