Amoxicillin Aurovitas (Amoxicillinum – tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej) | Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Amoxicillin Aurovitas to lek ludzki – a jego forma to tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej. Jego skład to: Amoxicillinum. Producent to Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: 2023-05-17.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Amoxicillinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 500 mg
Forma produktu: tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

Producent: Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 24731
Ważność zezwolenia: 2023-05-17
Procedura rejestracji: DCP
ATC: J01CA04

Informacje o składnikach leku

amoxicillinum - Amoksycylina (niepoprawne: amoksycyklina) – organiczny związek chemiczny, półsyntetyczny antybiotyk β-laktamowy o działaniu bakteriobójczym, należący do grupy aminopenicylin, wrażliwy na działanie β-laktamazy.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu