Anidulafungin Sandoz (Anidulafunginum – proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji) | Sandoz GmbH

Lek o nazwie Anidulafungin Sandoz (Anidulafunginum / proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Anidulafunginum. Producentem tego produktu jest Sandoz GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2024-02-21 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Anidulafunginum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 100 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Producent: Sandoz GmbH
Numer zezwolenia: 25159
Ważność zezwolenia: 2024-02-21
Procedura rejestracji: DCP
ATC: J02AX06

Informacje o składnikach leku

anidulafunginum - Anidulafungina (łac. anidulafunginum) – organiczny związek chemiczny, antybiotyk przeciwgrzybiczy z nowej grupy echinokandyn, stosowany w leczeniu grzybic układowych.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu