Anti-Aftal (Cetylpyridinii chloridum + Lidocaini hydrochloridum + Zinci gluconas – tabletki do ssania) | Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Lek (ludzki) o nazwie Anti-Aftal – substancja aktywna: Cetylpyridinii chloridum + Lidocaini hydrochloridum + Zinci gluconas (tabletki do ssania). W skład tego produktu wchodzą: Cetylpyridinii chloridum, Lidocaini hydrochloridum, Zinci gluconas. Producentem tego produktu jest Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2023-06-27 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Cetylpyridinii chloridum, Lidocaini hydrochloridum, Zinci gluconas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1,5 mg + 1 mg + 17,42 mg
Forma produktu: tabletki do ssania

Producent: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 24795
Ważność zezwolenia: 2023-06-27
Procedura rejestracji: NAR
ATC:

Informacje o składnikach leku

cetylpyridinii chloridum - Chlorek cetylopirydyniowy (łac. Cetylpyridinii chloridum) – organiczny związek chemiczny z grupy czwartorzędowych soli amoniowych, zbudowany z pierścienia pirydyny z długim łańcuchem alkilowym przyłączonym do atomu azotu. Jest substancją o działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybiczym, stosowaną w zakażeniach gardła oraz stóp, pach, pachwin, dłoni i skóry głowy.

lidocaini hydrochloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu