Arduan (Pipecuronii bromidum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Gedeon Richter Plc.

Lek o nazwie Arduan (Pipecuronii bromidum / proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Pipecuronii bromidum. Producentem tego produktu jest Gedeon Richter Plc., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Pipecuronii bromidum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 4 mg
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Gedeon Richter Plc.
Numer zezwolenia: 01167
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: M03AC06

Powered by bazalekow.eu