Arthryl (Glucosamini sulfas – proszek do sporządzania roztworu doustnego) | InPharm Sp. z o.o.

Arthryl [Glucosamini sulfas] (proszek do sporządzania roztworu doustnego). W skład tego produktu wchodzą: Glucosamini sulfas. Producentem tego produktu jest InPharm Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2022-11-03 (procedura rejestracji: IR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Glucosamini sulfas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1500 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu doustnego

Producent: InPharm Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 363/17
Ważność zezwolenia: 2022-11-03
Procedura rejestracji: IR
ATC: M01AX05

Powered by bazalekow.eu