Aspulmo (Salbutamolum – aerozol inhalacyjny, zawiesina) | Exeltis Poland Sp. z o.o.

Aspulmo [Salbutamolum] (aerozol inhalacyjny, zawiesina). W skład tego produktu wchodzą: Salbutamolum. Producentem tego produktu jest Exeltis Poland Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Salbutamolum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 100 mcg/dawkę inh.
Forma produktu: aerozol inhalacyjny, zawiesina

Producent: Exeltis Poland Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 17690
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: R03AC02

Informacje o składnikach leku

salbutamolum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu