Azibiot (Azithromycinum – proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) | Krka, d.d., Novo mesto

Lek Azibiot – substancja aktywna: Azithromycinum (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej). Zawiera w składzie: Azithromycinum dihydricum. Wyprodukowała go firma: Krka, d.d., Novo mesto, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2022-05-03 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Azithromycinum dihydricum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 40 mg/ml
Forma produktu: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Producent: Krka, d.d., Novo mesto
Numer zezwolenia: 23964
Ważność zezwolenia: 2022-05-03
Procedura rejestracji: DCP
ATC: J01FA10

Powered by bazalekow.eu